Kaj iskati pri izbiri prezračevalnega sistema?

Prezračevalni sistemi izboljšajo kakovost zraka v celotni hiši in hkrati prispevajo k varčevanju z energijo. Samodejna izmenjava zraka omogoča, da okna ostanejo zaprta, tako da se toplota, ki se ustvarja prek ogrevanja, zadrži v prostoru. Uživate v udobni temperaturi v prostoru in še vedno imate svež zrak. Da bi izkoristili prednosti sodobnega prezračevalnega sistema, morate pri izbiri prave tehnologije za prezračevanje upoštevati pomembne vidike.

 

Kako najti pravi koncept prezračevanja za vašo življenjsko situacijo?

Zastarel zrak, neprijetni vonji in nastanek plesni zaradi prekomerne vlage: obstaja dovolj razlogov za redno prezračevanje. Če še vedno prezračujemo z odpiranjem oken, ima pozimi stalno prezračevanje svojo provokativno ceno: dragoceno ustvarjena toplota skozi odprta okna uhaja na prosto.

Poleg tega so današnje stavbe zgrajene čim bolj zrakotesno, da bi preprečile izgubo toplote. Klasično prezračevanje prek oken komaj zadostuje za ustvarjanje želene kakovosti zraka v zaprtih prostorih. Potreben je individualni koncept prezračevanja z ventilacijskim sistemom, prilagojenim situaciji v stavbi in navadam uporabe prostorov.

 

 

Centralizirano ali decentralizirano prezračevanje

Pri izbiri prezračevalnega sistema se lahko odločite med centralnim in decentralnim prezračevanjem. Največja razlika med obema sistemoma je njuna funkcija. Medtem ko je decentralizirano prezračevanje nameščeno v vsaki sobi in deluje individualno in prek sob, je centralno prezračevanje primernejše za večje površine.

Prednosti decentraliziranega prezračevanja:

  • visoka energetska učinkovitost
  • izvajanje individualnih konceptov prezračevanja
  • enostavna namestitev brez dodatnih cevi
  • prilagodljiva lokacija namestitve
  • možnosti individualnega nadzora

Pri namestitvi decentraliziranega prezračevalnega sistema je mogoče sistem namestiti samo v posamezne prostore. To prinaša odločilne cenovne prednosti v primerjavi s centralnimi prezračevalnimi sistemi.

 

Z ali brez rekuperacije toplote

Obstajajo različni tipi sistemov, bodisi z ali brez rekuperacije toplote. Čisti sistemi za izpuščen zrak so idealni za funkcionalne prostore, kot so WC-ji ali utility sobe. Izpuščen zrak se prenaša ven prek zračnih kanalov, v prostor pa se vrača svež zrak prek posebnih zunanjih stenskih difuzorjev.

Prezračevalni sistemi z rekuperacijo toplote so visoko učinkoviti. Prostori so opremljeni z ventilatorji, ki imajo funkcijo rekuperacije toplote. Svež zrak vstopa v prostore prek posebnih ventilatorjev, pri čemer ne povzroča visokih izgub energije.

Opomba o kombiniranih sistemih

LUNOS ponuja tudi kombinirane sisteme za prezračevanje bivalnega prostora po potrebi. V tem primeru so funkcionalni prostori prezračevani stroškovno učinkovito prek čistih sistemov za izpuščen zrak, medtem ko so dnevne sobe in spalnice opremljene s prezračevalnim sistemom z integrirano rekuperacijo toplote. 

Nadgradnja

Če se odločite za vgradnjo prezračevalnega sistema, se prepričajte, da je sistem zasnovan za vgradno namestitev. Zlasti v starih stavbah in celo v stavbah pod zaščito dediščine lahko decentralni prezračevalni sistemi izpolnjujejo zahteve zaščite dediščine s pametno namestitvijo.

 

Energetsko učinkovito

EnEV zdaj postavlja stroge zahteve za energetsko učinkovitost novih stavb. Tudi v okviru projektov prenove morajo lastniki stavb poskrbeti, da je stavba opremljena z ustreznim energetskim nivojem. Če se odločite za namestitev prezračevalnega sistema, se prepričajte, da je energetsko učinkovit.

 

Državne subvencije

Če lahko prezračevalni sistem bistveno izboljša potencial za varčevanje z energijo v hiši, država njegovo namestitev nagradi z ustrezno subvencijo. Da bi zagotovili, da se naložba v vaš prezračevalni sistem tudi finančno izplača, bodite pozorni na upravičenost za subvencije pri nakupu.

 

dopolniti s postopkom pridobitve subvencije Eko sklada:

Zahvaljujemo se vam za vgradnjo prezračevalnega sistema LUNOS. Za pridobitev subvencije Eko sklada prosimo, da navodila natančno preberete in upoštevate!

Vlogo 99SUB-OB22 z vsemi potrebnimi prilogami pošljite čimprej PO IZVEDENI NALOŽBI oz. najkasneje v roku 30 dni po vgradnji sistema.

1. DOKUMENTI ZA ODDAJO POPOLNE VLOGE:
Popolno izpolnjena vloga (vlogo je potrebno izpolniti z osebnimi podatki in podatki o nepremičnini. Podatki o nepremični so dosegljivi tudi na spletni strani: https://eprostor.gov.si/javni/).

Račun izvajalca (prilagamo dva izvoda računa)
Potrdilo o plačilu računa (prilagamo ožigosan izvod potrdila o plačilu oz. konto kartico, če je obveznost še odprta, pošljemo račun in potrdilo po prejemu celotnega plačila)
Fotografije sten/prostora, kjer so vgrajeni rekuperatorji (fotografije vseh vgrajenih rekuperatorjev; lahko črnobele, natisnjene na navaden papir)
Kopija gradbenega dovoljenja oz. uporabnega dovoljenja (za enostanovanjske in dvostanovanjske objekte).
Če je bila stavba zgrajena pred 31. 12. 1967 in vlagatelj z gradbenim dovoljenjem ne razpolaga, je potrebno poslati uporabno dovoljenje oz. morebitne odločbe o legalizaciji stavbe. Uporabno dovoljenje vlagatelj pridobi na upravni enoti).

S podpisom »Izjave o skladnosti priloženega upravnega dovoljenja« na zadnji strani vloge jamčite, da se kopija upravnega dovoljenja nanaša na stavbo, ki je predmet naložbe.

Če z gradbenim/uporabnim dovoljenjem ne razpolagate, izpolnite Izjavo o legalnosti in namembnosti stavbe (na predzadnji strani vloge) in vlogo pošljite, da si zagotovite sredstva; svetujemo, da v vmesnem času pridobite uporabno dovoljenje, saj vas v primeru suma na neskladje z uradnimi evidencami Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge.

2. POŠILJANJE VLOGE
Vlogo pošljite PRIPOROČENO na naslov Eko sklad d. d, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti vloge@ekosklad.si (vloge ne pošiljajte na naš naslov, razen, če je drugače dogovorjeno; po e-pošti lahko vlogo pošljete brez elektronskega podpisa). Vlogo lahko oddate tudi osebno v vložišče Eko sklada (Bleiweisova 30, Ljubljana; 1. nadstropje) od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00 uro.

3. OBRAVNAVA VLOG
Na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, lahko pod rubriko »PREBIVALSTVO« spremljate obdelavo vlog.

4. NAKAZILO SUBVENCIJE
V roku 8 - 9 mesecev boste s strani Eko sklada prejeli odločbo in pogodbo v podpis. Podpisan izvod pogodbe pošljite nazaj na Eko sklad. Sredstva bodo nakazana v 60 dneh od vročene odločbe (prejete pogodbe).

Če dokumentacija ni bila popolna vas Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge. Za dopolnitev vloge imate navadno 30 dni časa.

V primeru neupoštevanja navodil vam ne moremo zagotoviti, da boste upravičeni do vračila subvencije. Podjetje LUNOS d. o. o. ne prevzema odgovornosti za neizplačilo subvencije zaradi neupoštevanja navodil.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam z veseljem na voljo na tel. št. 080 11 12 ali elektronskih naslovih: prodaja@lunos.de.

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
telefon : 01/241 48 2001/241 48 20
telefaks: 01/241 48 60
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si

Dobro je vedeti
Prezračevalni sistemi LUNOS so zaradi svoje visoke učinkovitosti upravičeni do subvencij Eko sklada.

Nazaj