Kaj je VOC Senzor in kako deluje?

VOC-senzor (senzor hlapnih organskih spojin) je naprava, namenjena zaznavanju in merjenju hlapnih organskih spojin ter vonjav (VOC) v okoljskem zraku. VOC-ji so organske kemikalije, ki se enostavno izhlapijo in sproščajo vonjave v zrak. Prihajajo iz različnih virov, vključno z industrijskimi procesi, izpuhi iz avtomobilov, barvami, topili, čistilnimi sredstvi, pohištvom in mnogimi drugimi vsakdanjimi izdelki.

Ventilator trajno beleži prisoten vonj (VOC) in tvori gibajoče se povprečje. Samo povečanje nad referenčno vrednostjo za vsaj                            20 % vodi k aktivaciji stopnje zahtevanega prezračevanja z aktivirano kontrolo VOC. S tem se na primer prepreči, da bi trajno prisoten vonj v prostoru vodil v trajno prezračevanje. Najvišje koncentracije vonjav učinkovito zazna in odstrani. 5 minut po zaznavi in odpravi najvišje koncentracije vonjav se ventilator samodejno zmanjša na osnovno stopnjo prezračevanja.

Nazaj