Kaj pomeni kontrola vlažnosti pri prezračevalnih sistemih opremljenih z 5/EC-FK kontrolno ploščo?

Ventilatorji, opremljeni s komfortno ploščo 5/EC-FK, imajo neodvisno kontrolo vlage. Standardno območje kontrole je 5070 % relativne vlage (RV) pri 22 °C ter nadzoruje ventilator med določeno osnovno stopnjo prezračevanja in stopnjo zahtevanega prezračevanja.

Ker topel zrak lahko absorbira več vlage kot hladen zrak, inteligentna elektronika vedno izračuna vlago pri 22 °C na podlagi izmerjene relativne vlage. To pomeni, da se kontrola lahko opisuje tudi kot kontrola glede na absolutno vlago. To na primer pomeni, da je mogoče v topli kopalnici zaznati višje vrednosti vlage kot v sosednjih prostorih za dovod zraka.

Ko je aktivirana avtomatska kontrola vlage, se pretok odvajanja zraka nenehno prilagaja glede na vlažnost prostora in sobno temperaturo, doseže se optimalno udobje. Prezračevanje poteka samo toliko časa, kolikor je potrebno, torej čim manj, kar prihrani energijo, preprečuje prekomerno vlaženje stanovanja ter lahko prepreči strukturno škodo in plesen.

Kontrola je brezstopenjska in »inteligentna«, z razlikovanjem med trajno visoko relativno vlago ali njenim hitrim naraščanjem (npr. zaradi prhanja). Če relativna vlaga v dveh urah ne more biti znatno zmanjšana (npr. poleti), se ventilator preklopi na osnovno stopnjo prezračevanja. Če relativna vlaga med zmanjšanim delovanjem naraste za več kot 5 % v eni uri, se zmanjšano delovanje prekine. Če vrednost pade pod spodnjo mejo preklopa in je osnovna stopnja prezračevanja izključena, se ventilator izključi. Če je ventilator v osnovni stopnji prezračevanja izključen, se enkrat na uro za 3 minute vklopi pri stopnji 15 m³/h. Če je med tem časom izmerjena relativna vlaga, ki je višja od določene meje preklopa, na primer 50 % RV pri 22 °C, se aktivira kontrola vlage. Če izmerjena relativna vlaga pade pod mejo preklopa, se ventilator ponovno izklopi po teh 3 minutah.

Opomba

V prvih dveh urah po priključitvi na omrežje ventilator deluje pri ravni, ki ustreza trenutno izmerjeni vrednosti relativne vlage.

Nazaj