Brain Cube & EnOcean Cube

Za preprosto povezavo pametnega doma

Brain Cube

Brain Cube je centralna krmilna enota in tvori osnovo domačega pametnega doma. Tu se obdelujejo signali, ki jih prejmejo opcijske radijske kocke. Brain Cube se poveže z lokalnim omrežjem prek WLAN-a, tako da so do njega in povezanih brezžičnih komponent dosegljivi od koder koli.

EnOcean Cube

Z EnOcean Cube je mogoče radijske module iz LUNOS integrirati in nadzorovati v domu. Vse informacije pošlje v Brain Cube, ki jih nato obdela. Nasprotno pa Brain Cube pošilja navodila iz aplikacije in domačih egramov preko EnOcean Cube do radijskih modulov LUNOS, ki ustrezno krmilijo ventilatorje.