LUNOS Silvento ec - vstavni ventilator

Serija odvodnega zraka

LUNOS Silvento ec je enota za odvodni zrak, ki deluje zelo učinkovito.

Posebne lastnosti

Funkcije LUNOS Silvento ec določate z izbiro različnih krmilnih plošč. To ga naredi za vsestranskega igralca.

Najprej izberete med:

  • vgradni ventilator, tip KL-EC, za hitro namestitev
  • vstavni ventilator, tip V-EC, za univerzalno namestitev v vgradna in zunanja ohišja LUNOS Silvento ec

Za nadzor LUNOS Silvento ec lahko izbirate med sedmimi različnimi ploščami:

Osnovna plošča: LUNOS Silvento ec ima sedem prezračevalnih stopenj med 15 in 60 m³/h. Te se lahko kombinirajo tudi z zakasnitvijo časa, intervalnim stikalom in zakasnitvijo vklopa.

Osnovna plošča 90: kot je opisano zgoraj, vendar s prezračevalnimi stopnjami do 90 m³/h.

Comfort plošča: poleg zmožnosti osnovne plošče je opremljena tudi s senzorjem za vlažnost in temperaturo. Tako natančen in individualen nadzor vlažnosti, ki nadzira delovanje ventilatorja brez stalnega osnovnega prezračevanja, doslej še nikoli ni bil na voljo.

Comfort plošča 90: kot je opisano zgoraj, vendar s prezračevalnimi stopnjami do 90 m³/h.

Comfort+: poleg znanih možnosti stikala, časa in konfiguracije (npr. združevanje stikal, časovno spremljanje, interval ali senzorji vlažnosti) plošča Comfort+ zdaj ponuja povsem nov senzor VOC (volatile organic compounds (VOCs) - senzor VOC je naprava, ki lahko zazna in izmeri koncentracijo hlapnih organskih spojin (VOC) v ozračju). Poleg tega se lahko vklopi integriran sistem senzorjev za vlažnost in temperaturo ali nadzor CO2-ekvivalenta, po želji pa tudi senzorji gibanja ali radijski moduli.

Comfort 90+: kot je opisano zgoraj, vendar s prezračevalnimi stopnjami do 90 m³/h

Kletna plošča: s kletno ploščo LUNOS Silvento ec zagotavlja čisto in higiensko prezračevanje kletnega prostora. Zagon se izvede v povezavi z vezjem tipa 5/EC-KE in stikalom tipa 5/W2 FK. Ventilator stalno beleži zračno vlago in oblikuje povprečno vrednost, ki jo je mogoče doseči z ventilacijo.

Vsi moduli se lahko kombinirajo z vtičnimi razširitvenimi moduli:

modul za detektor gibanja z radarjem podprtim detektorjem gibanja naredi stikala nepotrebna. Vse kontrolne tehnike osnovnega modula se sprožijo prek detektorja gibanja.

S pomočjo opcijskega radijskega modula se LUNOS Silvento ec lahko daljinsko krmili prek radia z zunanjimi kontrolami, senzorji ali radijskimi stikali brez potrebe po dodatnem ožičenju.

Namestitev

Namestitev je dovoljena v skladu z VDE 100 v območjih 1 in 2 v kopalnicah in tuš kabinah.

Odobritev

LUNOS Silvento ec ima splošno gradbeno odobritev Z-51.1-215 od DIBt.

Karakteristična krivulja je testirana za 60 m³/h prostega pihanja.

Dodatno

Za razširitev funkcionalnosti in uporabo funkcij beleženja se LUNOS Silvento ec lahko uporablja z diagnostično programsko opremo.

Pretoki zraka se lahko prilagodijo v primeru odstopanja od zahtevane vrednosti.

Zaradi izjemno nizke porabe energije je LUNOS Silvento ec tako učinkovit, da ne spada v klasifikacijo za energetsko nalepko in zato sploh ne rabi biti označen.

Šifra artikla: 40078, Šifra artikla: 40079

Zur Steuerung des Silvento ec wird aus sieben verschiedenen Platinen gewählt:

Basisplatine: Der Silvento ec verfügt über sieben Lüftungsstufen zwischen 15 bis 60 m³/h. Sie können zusätzlich mit Zeitnachlauf, Intervallschaltung und Einschaltverzögerung kombiniert werden.

Basisplatine 90

Komfortplatine: Diese ist neben den Fähigkeiten der Basisplatine zusätzlich mit einem Feuchte- und Temperatursensor ausgestattet. Eine feinere und individuellere Feuchteregelung, die den Lüfter sogar ohne dauerhafte Grundlüftung steuert, gab es bisher nicht.

Komfortplatine 90

Ganz neu: Komfort+: Die neue Platine Komfort+ (sprich Komfortplus) bietet neben den bekannten Schalt-, Zeit- und Konfigurationsmöglichkeiten (z.B. Schalterkopplungen, Zeitnachlauf, Intervall- oder Feuchtesensorik) jetzt ganz neu einen VOC-Sensor. Zudem können eine integrierte Feuchte- und Temperatursensorik oder CO2-Äquvalenzregelung zugeschaltet sowie optional erhältliche Bewegungssensoren oder Funkmodule integriert werden.

Platine Komfort+90

Kellerplatine: Mit der Kellerplatine sorgt der Silvento ec für eine saubere und hygienische Durchlüftung des Kellerbereiches. Die Inbetriebnahme erfolgt in Verbindung mit der Platine Typ 5/EC-KE sowie den Schalter Typ 5/W2 FK. Der Lüfter zeichnet dauerhaft die Luftfeuchtigkeit auf und bildet einen Mittelwert, welcher durch das Lüften erreicht werden kann.

Alle Module sind mit aufsteckbaren Erweiterungsmodulen kombinierbar:

1) Das Bewegungsmeldermodul mit einem radargestützten Bewegungsmelder lässt Schalter überflüssig werden. Sämtliche Steuertechniken des Grundmoduls werden über den Bewegungsmelder ausgelöst.

2) Mithilfe des optionalen Funkmoduls kann der Silvento ec über Funk von externen Steuerungen, Sensoren oder mit Funkschaltern ohne weitere Verkabelung ferngesteuert werden.

Diagnosesoftware von LUNOS

An den Silvento ec kann die Diagnosesoftware von LUNOS angeschlossen werden. Die Vorteile darüber erfahren Sie hier.

 

Durch den äußerst geringen Energieverbrauch ist der Silvento ec so effizient, dass er nicht in die Klassifizierung für das Energielabel fällt und somit gar nicht gelabelt werden darf.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215.

Art.-Nr. 40078, Art.-Nr. 40079

Hier finden Sie alle Ausschreibungstexte.

Technical specifications
LUNOS Silvento ec - tip V-ec ali KL-ec Plošče
5/EC-ZI (90)
5/EC-FK (90)
5/EC-FK+ (90)
Pretok zraka (fino nastavljiv) 15/20/30/40/45/50/60/(90) m³/h
Raven zvočne moči LW 18/22/29/36/38/40/44/(52) dB(A)
Raven zvočnega tlaka na razdalji 1 meter 10/14/21/28/30/32/36/(44) dB(A)
Raven zvočnega tlaka na razdalji 3 metre 0/5/12/18/20/23/26/(34) dB(A)
Poraba energije 1,8 - 6,2 (14,5) W
Napajalna napetost 200 - 240 V AC 50/60 Hz
Nadzorna napetost 0 - 10 V
Zaščitni razred IPX5

Tehnični podatki se vedno nanašajo na fino nastavljen pretok zraka v prostem pihanju (preskusna ureditev z 1 m DN100 aluflex cevjo z 90° upogibom).

Doživite Silvento ec v našem virtualnem domu: LUNOS living