Nastavitve piškotkov


Piškotek Google Analytics & Tagmanager - sledenje in analiza na tej strani je:


Piškotek YouTube - sledenje in analiza na tej strani je:


Piškotek Google Maps - sledenje in analiza na tej strani je:

 

Varstvo podatkov pri LUNOS-u

Zelo smo veseli vašega zanimanja za naše podjetje. Varstvo podatkov je za upravo podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG za prezračevalne sisteme prioriteta. Uporaba internetnih strani podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG za prezračevalne sisteme je možna brez navedbe osebnih podatkov. Vendar pa, če želi posameznik uporabiti posebne storitve našega podjetja preko naše spletne strani, je lahko obdelava osebnih podatkov potrebna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in ni pravne podlage za takšno obdelavo, bomo običajno pridobili soglasje posameznika. Obdelava osebnih podatkov, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka posameznika, bo vedno potekala v skladu z Uredbo o varstvu podatkov in v skladu z državnimi predpisi o varstvu podatkov, ki veljajo za podjetje LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG za prezračevalne sisteme. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje javnost obvestiti o vrsti, obsegu in namenu zbiranja, uporabe in obdelave osebnih podatkov. Poleg tega so s to izjavo o varstvu podatkov subjekti podatkov obveščeni o svojih pravicah. Podjetje LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG za prezračevalne sisteme, kot upravljavec, je uvedlo številne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovilo najbolj popolno zaščito osebnih podatkov, obdelanih preko te spletne strani. Kljub temu pa so internetne prenose podatkov mogoče vedno ogroziti s varnostnimi ranljivostmi, tako da absolutna zaščita ni zagotovljena. Iz tega razloga je vsak posameznik prost, da nam osebne podatke posreduje na alternativne načine, na primer po telefonu.

 

Opredelitev

Izjava o varstvu podatkov podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG za prezračevalne sisteme temelji na izrazih, ki jih uporablja Evropski nadzornik za varstvo podatkov pri izdaji Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR). Naša izjava o varstvu podatkov naj bo enostavna za branje in razumevanje za javnost ter za naše stranke in poslovne partnerje. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo.

Uporabljamo naslednje izraze, med drugim, v tej izjavi o varstvu podatkov:

a) Osebni podatki
Osebni podatki vključujejo katerikoli podatek, ki se nanaša na identificiranega ali identificiranega posameznika (v nadaljevanju "posameznik"). Identificiran posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali enega ali več dejavnikov, ki so specifični za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali socialno identiteto tega posameznika.

b) Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki
Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki je vsak identificiran ali identificiran posameznik, katerega osebne podatke obdeluje upravljavec.

c) Obdelava
Obdelava pomeni vsako operacijo ali sklop operacij, ki se izvajajo na osebnih podatkih, bodisi avtomatizirano ali ne, kot je zbiranje, beleženje, organiziranje, arhiviranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, posvetovanje, uporaba, razkritje s prenosom, širjenje ali na drug način omogočanje dostopa, usklajevanje ali združevanje, omejevanje, izbris ali uničenje.

d) Omejitev obdelave
Omejitev obdelave je označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejevanja njihove prihodnje obdelave.

e) Profiliranje
Profiliranje je vsaka vrsta avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki sestoji iz uporabe takih osebnih podatkov za oceno določenih osebnih vidikov, ki se nanašajo na naravno osebo, zlasti za analizo ali napovedovanje vidikov, ki se nanašajo na zaposlitveno uspešnost, ekonomsko stanje, zdravje, osebne preference, interese, zanesljivost, vedenje, lokacijo ali spremembo lokacije te fizične osebe.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obdelava osebnih podatkov na način, da osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku brez uporabe dodatnih informacij, pri čemer se takšne dodatne informacije hranijo ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, da se zagotovi, da osebnih podatkov ni mogoče pripisati nobeni osebi.

g) Upravljavec
Upravljavec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov. Kjer so nameni in sredstva takšne obdelave določeni s pravom Unije ali države članice, se lahko upravljavec ali posebni kriteriji za določitev upravljavca določijo v skladu s pravom Unije ali države članice.

h) Obdelovalec
Obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

i) Prejemnik
Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki mu se razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je prejemnik tretja oseba ali ne. Vendar javni organi, ki lahko prejmejo osebne podatke v okviru določenega preiskovalnega mandata v skladu s pravom Unije ali države članice, ne veljajo za prejemnike.

j) Tretja oseba
Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki ni subjekt podatkov, upravljavec, obdelovalec ali osebe, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposredno odgovornostjo upravljavca ali obdelovalca.

k) Soglasje
Soglasje je vsaka prosto dana indikacija želja posameznika za določen primer na informiran in nedvoumen način v obliki izjave ali drugega izrecnega pozitivnega dejanja, s katerim posameznik izrazi soglasje k obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

Kontaktni podatki

1. Ime in naslov upravljavca

Upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov, ki se uporabljajo v državah članicah Evropske unije, in drugih določb narave varstva podatkov je:

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG
za notranje zračne sisteme
Wilhelmstrasse 31
13593 Berlin
Nemčija
Telefon: +49 30/362001-0
E-pošta:
info@lunos.de
Spletna stran:
www.lunos.de

2. Ime in naslov uradnika za varstvo podatkov

Za zunanji urad za varstvo podatkov podjetja je bil imenovan:

Philipp Herold
Hafenstraße 1a
23568 Lübeck
Nemčija
E-pošta: datenschutzbeauftragter@lunos.de
Spletna stran: www.mein-datenschutzbeauftragter.de

3. Nadzorna oblast

Berlinski pooblaščenec za varstvo podatkov in svobodo informacij

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin
Nemčija
Telefon: +49 30/13 889-0
Faks: +49 30/215-5050
E-pošta:
mailbox@datenschutz-berlin.de
Spletna stran:
http://www.datenschutz-berlin.de

 

Piškotki

Spletna mesta podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se shranijo na računalniški sistem prek spletnega brskalnika.

Številna spletna mesta in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo t. i. identifikacijsko številko piškotka. Identifikacijska številka piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavlja jo niz znakov, s katerim se spletnim stranem in strežnikom lahko dodeli specifični spletni brskalnik, v katerem je bil piškotek shranjen. To omogoča obiskanim spletnim stranem in strežnikom, da razlikujejo med posameznim brskalnikom podatkovne osebe in drugimi spletnimi brskalniki, ki vsebujejo druge piškotke. Specifičen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati prek edinstvene identifikacijske številke piškotka.

S pomočjo piškotkov lahko LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme uporabnikom te spletne strani zagotavlja bolj uporabniku prijazne storitve, ki brez nastavitve piškotkov ne bi bile mogoče.

S pomočjo piškotka se lahko informacije in ponudbe na našem spletnem mestu optimizirajo za uporabnika. Piškotki nam, kot je že bilo omenjeno, omogočajo, da prepoznamo uporabnike naše spletne strani. Namen te prepoznavnosti je olajšati uporabnikom uporabo našega spletnega mesta. Na primer, uporabnik spletnega mesta, ki uporablja piškotke, vsakič ko obišče spletno mesto, ne potrebuje ponovno vnašati svojih dostopnih podatkov, saj se to obravnava prek spletnega mesta in piškotka, shranjenega na računalniškem sistemu uporabnika. Drug primer je piškotek nakupovalnega vozička v spletni trgovini. Spletna trgovina si zapomni izdelke, ki jih je kupec dodal v navidezni nakupovalni voziček prek piškotka.

Posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki lahko prepreči nastavitev piškotkov na našem spletnem mestu kadarkoli z ustrezno nastavitvijo uporabljenega spletnega brskalnika in tako trajno nasprotuje nastavitvi piškotkov. Poleg tega je mogoče piškotke, ki so že bili nastavljeni, kadarkoli izbrisati prek spletnega brskalnika ali drugih programov. To je mogoče v vseh običajnih spletnih brskalnikih. Če posameznik na katerega se nanašajo osebni podatki onemogoči nastavitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku, morda ne bodo vse funkcije našega spletnega mesta v celoti uporabne.

 

Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Spletna stran podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme zbira serijo splošnih podatkov in informacij ob vsakem obisku spletne strani s strani posameznika ali avtomatiziranega sistema. Ti splošni podatki in informacije se shranijo v dnevniških datotekah strežnika. Zbrani podatki lahko vključujejo: (1) vrste in verzije brskalnikov, ki se uporabljajo, (2) operacijski sistem, uporabljen s strani dostopnega sistema, (3) spletno mesto, s katerega dostopni sistem dostopa do našega spletnega mesta (t. i. referenca), (4) podstrani, ki so obiskane na našem spletnem mestu prek dostopnega sistema, (5) datum in čas dostopa do spletnega mesta, (6) internetni protokolni naslov (IP naslov), (7) ponudnik internetnih storitev dostopnega sistema in (8) drugi podobni podatki in informacije, ki služijo preprečevanju nevarnosti v primeru napadov na naše informacijske tehnološke sisteme.

Ob uporabi teh splošnih podatkov in informacij LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ne sklepa nobenih zaključkov o posamezniku. Te informacije so potrebne (1) za pravilno dostavo vsebin naše spletne strani, (2) za optimizacijo vsebin naše spletne strani in oglaševanje za te vsebine, (3) za zagotavljanje dolgoročne funkcionalnosti naših informacijskih tehnoloških sistemov in tehnologije našega spletnega mesta in (4) za zagotavljanje organom pregona informacij, potrebnih za pregon v primeru kibernetskega napada. Zato se ta anonimno zbrani podatki in informacije uporabljajo s strani LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme za statistične namene in, poleg tega, z namenom povečanja zaščite podatkov in varnosti podatkov našega podjetja, ter za zagotavljanje optimalnega nivoja zaščite osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki iz dnevnikov strežnika se shranjujejo ločeno od kakršnih koli osebnih podatkov, ki jih zagotovi posameznik.

 

Spletna trgovina

Če želite naročiti v naši spletni trgovini, je za sklenitev pogodbe potrebno, da posredujete svoje osebne podatke, ki jih potrebujemo za obdelavo vašega naročila. Obvezni podatki, potrebni za obdelavo pogodb, so posebej označeni, druge informacije pa so prostovoljne. Podatke, ki jih posredujete, obdelujemo za obdelavo vašega naročila. Za ta namen lahko posredujemo vaše plačilne podatke bankam.

Vaše podatke, ki jih posredujete, lahko obdelujemo tudi z namenom obveščanja o drugih zanimivih izdelkih iz našega portfelja ali vam pošiljanja elektronskih sporočil s tehničnimi informacijami, na podlagi vašega soglasja. Po trgovinskem in davčnem pravu smo dolžni shraniti vaš naslov, plačilne in naročilne podatke deset let.

Da preprečimo nepooblaščen dostop tretjih oseb do vaših osebnih podatkov, zlasti finančnih podatkov, je postopek naročanja zakodiran s TLS tehnologijo.

Osebni podatki, ki so popolnoma potrebni za dostavo blaga ali obdelavo pogodbe, se posredujejo izvajalcem storitev, ki so jih za to pooblastili. To so naslednje kategorije izvajalcev storitev:

a. Ponudniki poštnih storitev
b. Ponudniki plačilnih storitev

Obdelava navedenih osebnih podatkov za navedene namene se izvaja na pravni podlagi člena 6 (1) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

Integracija storitev drugih ponudnikov

Naša spletna stran uporablja vsebine, storitve in izvedbe drugih ponudnikov. To so na primer storitve za statistično ocenjevanje uporabe in obiska naše spletne strani. Za priklic in prikaz teh podatkov v brskalniku uporabnika je potrebno posredovanje IP naslova uporabnika tretjim ponudnikom, ki jih uporabljamo.

Čeprav si prizadevamo uporabljati le tretje ponudnike, ki zahtevajo le IP naslov za dostavo vsebine ali celo delajo z anonimnimi IP naslovi, nimamo vpliva na to, ali se lahko IP naslov shrani. Informacije o uporabljenih tretjih ponudnikih najdete spodaj v tej izjavi o varstvu podatkov.

Google Analytics

Vrsta in obseg obdelave:

Uporabljamo Google Analytics 4 podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, kot analitično storitev za statistično ocenjevanje naše spletne ponudbe. To vključuje na primer število obiskov naše spletne ponudbe, čas, preživet na spletnem mestu, obiskane podstrani ali uporabljeni brskalnik. Google Analytics 4 uporablja piškotke, skripte in pike za ocenjevanje uporabniškega vedenja, pa tudi algoritme, ki temeljijo na strojnem učenju, ki samodejno ocenjujejo dogodkovne podatke, kot so premiki drsenja. Te informacije se uporabljajo, med drugim, za sestavljanje poročil o aktivnosti na spletnem mestu.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba Google Analytics 4 temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in 25. členom (1) TTDSG (Zakon o varstvu podatkov o telekomunikacijah in telemedijih).

Osebne podatke lahko posredujemo v tretje države izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti Združene države Amerike. V primerih, ko ne obstaja sklep o ustreznosti Evropske komisije, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varovalnih ukrepih v smislu člena 44 in nadalje GDPR. Ti so - razen če ni drugače navedeno - standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko pregledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.
Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPG, ki ga zagotovite prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih obrazcih, registracijah, itd.). Želeli bi opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, nad katerimi nimamo vpliva in za katere morda ne boste obveščeni).

Čas shranjevanja:
Specifičnega časa shranjevanja obdelanih podatkov ne moremo vplivati, ampak ga določi Google Ireland Limited. Dodatne informacije najdete v izjavi o varstvu podatkov Googla: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Doubleclick

Narava in obseg obdelave:

Na naši spletni strani smo integrirali komponente DoubleClick podjetja Google. DoubleClick je blagovna znamka Googla, pod katero se predvsem tržijo posebne rešitve za spletni marketing agencijam za oglaševanje in založnikom. DoubleClick podjetju Google s vsakim vtisom ter s kliki ali drugimi dejavnostmi prenaša podatke na strežnik DoubleClick.

Vsak tak prenos podatkov sproži zahtevo za piškotek v brskalniku posameznika. Če brskalnik sprejme to zahtevo, DoubleClick v vašem brskalniku nastavi piškotek.

DoubleClick uporablja identifikacijsko številko piškotka, ki je potrebna za obdelavo tehničnega postopka. Identifikacijska številka piškotka je potrebna, na primer, za prikazovanje oglasa v brskalniku. DoubleClick lahko s pomočjo identifikacijske številke piškotka beleži tudi, kateri oglasi so že bili prikazani v brskalniku, da se prepreči dvojno prikazovanje. Poleg tega identifikacijska številka piškotka omogoča DoubleClicku beleženje konverzij. Konverzije se beležijo, na primer, če je bil uporabniku prej prikazan oglas DoubleClick in uporabnik nato opravi nakup na spletnem mestu oglaševalca z istim internetnim brskalnikom.

Piškotek DoubleClick ne vsebuje osebnih podatkov, lahko pa vsebuje dodatne identifikatorje kampanj. Identifikator kampanje služi za identifikacijo kampanj, s katerimi ste že bili v stiku na drugih spletnih mestih. Kot del te storitve Google pridobi podatke, ki jih tudi uporablja za generiranje izkazov o provizijah. Med drugim Google lahko sledi, da ste kliknili določene povezave na našem spletnem mestu. V tem primeru se vaši podatki posredujejo upravljavcu DoubleClick, podjetju Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Nadaljnje informacije in veljavne določbe o varstvu podatkov DoubleClick by Google lahko najdete na https://policies.google.com/privacy.

Namen in pravna podlaga:
Vaše podatke obdelujemo s pomočjo piškotka DoubleClick za namene optimizacije in prikazovanja oglasov na podlagi vašega soglasja v skladu z 6. členom (1) (a) GDPR in odstavkom 25 (1) TTDSG. Svoje soglasje dajete z nastavitvijo uporabe piškotkov (pasica za piškotke / upravitelj soglasij), s katerimi lahko svoje soglasje tudi kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost v skladu s členom 7 (3) GDPR. Piškotek se uporablja med drugim za postavitev in prikazovanje oglasov, ki so pomembni za uporabnika, ter za ustvarjanje poročil o oglaševalskih kampanjah ali za izboljšanje le-teh. Poleg tega se piškotek uporablja za preprečevanje večkratnega prikazovanja istega oglasa. Vsakič, ko obiščete eno od posameznih strani našega spletnega mesta, na katerem je integriran DoubleClick element, vaš brskalnik samodejno pozove ustrezni DoubleClick element, da prenese podatke Googleu za namene spletnega oglaševanja in poravnavo provizij. Pravne ali pogodbene obveznosti za zagotavljanje vaših podatkov ni. Če nam ne podate soglasja, bo obisk našega spletnega mesta mogoč brez omejitev, vendar morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim državam izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti ZDA. V primerih, ko Evropska komisija ni sprejela ustreznosti odločitve, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varnostnih ukrepih v smislu členov 44 in naslednjih GDPR. Ti - razen če ni navedeno drugače - so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko ogledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPR, ki ga podate prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih oblik, registracij, itd.). Želimo opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, in nad katerimi nimamo vpliva ter za katere morda ne boste obveščeni).

Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe obdelanih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi Google Ireland Limited. Nadaljnje informacije najdete v izjavi o varstvu podatkov za Google DoubleClick: https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Narava in obseg obdelave:

Uporabljamo storitev Google Zemljevidi za ustvarjanje navodil. Google Zemljevidi je storitev podjetja Google Ireland Limited, ki prikazuje zemljevid na našem spletnem mestu. Ko dostopate do te vsebine na našem spletnem mestu, vzpostavite povezavo s strežniki podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, pri čemer se prenese vaš IP naslov in, če je ustrezno, podatki za branje, kot je vaš uporabniški agent. Ti podatki se obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene in za ohranjanje varnosti ter funkcionalnosti Google Zemljevidov.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba Google Zemljevidov temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in § 25 (1) TTDSG.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim državam izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti ZDA. V primerih, ko Evropska komisija ni sprejela ustreznosti odločitve, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varnostnih ukrepih v smislu členov 44 in naslednjih GDPR. Ti - razen če ni navedeno drugače - so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko ogledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPR, ki ga podate prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih oblik, registracij, itd.). Želimo opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, in nad katerimi nimamo vpliva ter za katere morda ne boste obveščeni).

Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe obdelanih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi Google Ireland Limited. Nadaljnje informacije najdete v izjavi o varstvu podatkov za Google Zemljevide: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Narava in obseg obdelave:
Uporabljamo Google Tag Manager podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Tag Manager se uporablja za upravljanje oznak spletnega mesta prek vmesnika in nam omogoča natančno nadzorovanje integracije storitev na našem spletnem mestu. To nam omogoča prožno integracijo dodatnih storitev za evalvacijo dostopa uporabnikov do našega spletnega mesta.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba Google Tag Managerja temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in § 25 (1) TTDSG.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim državam izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti ZDA. V primerih, ko Evropska komisija ni sprejela ustreznosti odločitve, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varnostnih ukrepih v smislu členov 44 in naslednjih GDPR. Ti - razen če ni navedeno drugače - so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko ogledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPR, ki ga podate prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih oblik, registracij, itd.). Želimo opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, in nad katerimi nimamo vpliva ter za katere morda ne boste obveščeni).

Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe obdelanih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi Google Ireland Limited. Nadaljnje informacije najdete v izjavi o varstvu podatkov za Google Tag Manager: https://policies.google.com/privacy.

Google Fonts

Narava in obseg obdelave:
Uporabljamo Google Fonts podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, kot storitev za zagotavljanje pisav za našo spletno ponudbo. Za pridobitev teh pisav se povežete s strežniki podjetja Google Ireland Limited, pri čemer se prenese vaš IP naslov.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba Google pisav temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in § 25 (1) TTDSG.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim državam izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti ZDA. V primerih, ko Evropska komisija ni sprejela ustreznosti odločitve, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varnostnih ukrepih v smislu členov 44 in naslednjih GDPR. Ti - razen če ni navedeno drugače - so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko ogledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPR, ki ga podate prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih oblik, registracij, itd.). Želimo opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, in nad katerimi nimamo vpliva ter za katere morda ne boste obveščeni).


Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe osebnih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi Google Ireland Limited. Nadaljnje informacije najdete v izjavi o varstvu podatkov za Google pisave: https://policies.google.com/privacy.

LinkedIn Ads

Narava in obseg obdelave:
Na naši spletni strani smo integrirali LinkedIn Oglaševanje. LinkedIn Oglaševanje je storitev podjetja LinkedIn Corporation, ki uporabnikom prikazuje ciljno usmerjeno oglaševanje. LinkedIn Oglaševanje uporablja piškotke in druge tehnologije brskalnika za ocenjevanje uporabniškega vedenja in prepoznavanje uporabnikov. LinkedIn Oglaševanje zbira informacije o vedenju obiskovalcev na različnih spletnih mestih. Te informacije se uporabljajo za optimizacijo relevantnosti oglaševanja. Poleg tega LinkedIn Oglaševanje dostavlja ciljno usmerjeno oglaševanje na podlagi vedenjskih profilov in geografske lokacije. Vaš IP naslov in drugi identifikatorji, kot je vaš uporabniški agent, se prenesejo ponudniku. V tem primeru se vaši podatki posredujejo upravljavcu LinkedIn Oglaševanja, podjetju LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornija, ZDA. Spletna sledenja se uporabljajo za ustvarjanje psevdonimiziranih uporabniških profilov. Ti profili se ne morejo povezati z vami kot fizično osebo, ampak se uporabljajo, na primer, za segmentacijo pri prikazovanju oglasov.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba LinkedIn Oglaševanja temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in § 25 (1) TTDSG.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim državam izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti ZDA. V primerih, ko Evropska komisija ni sprejela ustreznosti odločitve, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varnostnih ukrepih v smislu členov 44 in naslednjih GDPR. Ti - razen če ni navedeno drugače - so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko ogledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPR, ki ga podate prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih oblik, registracij, itd.). Želimo opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, in nad katerimi nimamo vpliva ter za katere morda ne boste obveščeni).

Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe obdelanih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi LinkedIn Corporation. Nadaljnje informacije najdete v pravilniku o zasebnosti za LinkedIn Oglaševanje: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

LinkedIn Analytics

Narava in obseg obdelave:
Uporabljamo LinkedIn Analitiko podjetja LinkedIn Corporation, Sunnyvale, Kalifornija, ZDA, za ustvarjanje ciljnih skupin, segmentiranje obiskovalcev naše spletne ponudbe, določanje stopnje konverzije in nato njihovo optimizacijo. To se zlasti zgodi z vašo interakcijo z oglasi, ki smo jih postavili pri LinkedIn Corporation. Za to LinkedIn Corporation zagotavlja retargetiranje obiskovalcev spletnega mesta za prikaz ciljnih oglasov zunaj naše spletne strani. Oznaka LinkedIn Insight zbira podatke o obiskih na našem spletnem mestu, vključno s URL-jem, URL-jem refererja, IP naslovom, značilnostmi naprave in brskalnika (uporabniškim agentom) ter časovnim žigom. Ti podatki se uporabljajo za predstavitev anonimimnih poročil o obiskovalcih spletnega mesta in uspešnosti oglasov.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba LinkedIn Analitike temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in § 25 (1) TTDSG.

Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe obdelanih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi LinkedIn Corporation. Nadaljnje informacije najdete v pravilniku o zasebnosti za LinkedIn Analitiko: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Youtube Nocookie

Narava in obseg obdelave:
Na našem spletnem mestu smo integrirali YouTube Nocookie. YouTube Nocookie je sestavni del video platforme podjetja YouTube, LLC, na kateri uporabniki lahko nalagajo vsebino, jo delijo po internetu in prejemajo podrobne statistike. YouTube Nocookie nam omogoča integracijo vsebine s platforme na naše spletno mesto. YouTube Nocookie uporablja piškotke in druge tehnologije brskalnika za ocenjevanje uporabniškega vedenja, prepoznavanje uporabnikov in ustvarjanje uporabniških profilov. Te informacije se uporabljajo, med drugim, za analizo aktivnosti poslušane vsebine in za generiranje poročil. Če je uporabnik registriran pri podjetju YouTube, LLC, lahko YouTube Nocookie poveže predvajane videe s profilom. Ko dostopate do te vsebine, se povežete s strežniki podjetja YouTube, LLC, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Irska, kjer se prenese vaš IP naslov in morebitni podatki brskalnika, kot je vaš uporabniški agent.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba storitve temelji na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR in § 25 (1) TTDSG.

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim državam izven Evropskega gospodarskega prostora, zlasti ZDA. V primerih, ko Evropska komisija ni sprejela ustreznosti odločitve, smo se s prejemniki podatkov dogovorili o drugih ustreznih varnostnih ukrepih v smislu členov 44 in naslednjih GDPR. Ti - razen če ni navedeno drugače - so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije v skladu z Izvedbeno odločbo (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021. Kopijo teh standardnih pogodbenih klavzul lahko ogledate na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE.

Poleg tega pred takšnim prenosom v tretjo državo pridobimo vaše soglasje v skladu s členom 49 (1) stavkom 1 (a) GDPR, ki ga podate prek soglasja v Upravitelju soglasij (ali drugih oblik, registracij, itd.). Želimo opozoriti, da v primeru prenosov v tretje države lahko obstajajo nam neznana tveganja (npr. obdelava podatkov s strani varnostnih organov tretje države, natančen obseg in posledice za vas, ki jih ne poznamo, in nad katerimi nimamo vpliva ter za katere morda ne boste obveščeni).

Čas hrambe:
Na specifično časovno obdobje hrambe obdelanih podatkov nimamo vpliva, ampak ga določi YouTube, LLC. Nadaljnje informacije najdete v pravilniku o zasebnosti za YouTube Nocookie: https://policies.google.com/privacy.

 

Registracija na našem spletnem mestu

Posameznik ima možnost registracije na spletnem mestu upravljavca s posredovanjem osebnih podatkov. Katere osebne podatke prenese upravljavcu med tem postopkom, izhaja iz ustrezne vnosne maske, ki se uporablja za registracijo. Osebni podatki, ki jih vpiše posameznik, se zbirajo in shranjujejo izključno za interno uporabo upravljavca in za lastne namene. Upravljavec lahko uredi prenos podatkov enemu ali več obdelovalcem, na primer ponudniku paketnih storitev, ki bodo prav tako uporabljali osebne podatke izključno za interno uporabo, ki jo je mogoče pripisati upravljavcu.

Z registracijo na spletnem mestu upravljavca se shranijo tudi naslov IP, ki ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP) posamezniku, ter datum in čas registracije. Ti podatki se shranjujejo z namenom preprečevanja zlorabe naših storitev in, če je potrebno, omogočiti razjasnitev storjenih kaznivih dejanj. V tem smislu je shranjevanje teh podatkov nujno za zaščito upravljavca. Načeloma ti podatki niso posredovani tretjim osebam, razen če obstaja pravna obveznost posredovanja ali če posredovanje služi namenu kazenskega pregona.

Registracija posameznika s prostovoljnim posredovanjem osebnih podatkov služi namenu upravljavca, da ponudi vsebino ali storitve posamezniku, ki jo lahko zaradi narave zadeve ponudi le registriranim uporabnikom. Registrirane osebe so proste, da kadarkoli spremenijo ali popolnoma izbrišejo posredovane osebne podatke med registracijo iz podatkovnega skladišča upravljavca.

Upravljavec mora vsakemu posamezniku na zahtevo kadar koli zagotoviti informacije o tem, katere osebne podatke hrani o posamezniku. Poleg tega mora upravljavec na zahtevo ali navodilo posameznika popraviti ali izbrisati osebne podatke, če to ne nasprotuje nobenim zakonskim obveznostim hrambe. V tem kontekstu bo posamezniku na voljo celotno osebje upravljalca kot kontaktne osebe.

 

Koledar dogodkov

Na našem spletnem mestu lahko uporabljate naš koledar dogodkov. V koledarju boste našli seznam različnih dogodkov. Klik na enega od teh dogodkov bo odprl kratek opis dogodka. Nato lahko uporabite povezavo, ki je na voljo, da zapustite naše spletno mesto in dokončate registracijo za naš dogodek preko ponudbe Microsoft Teams. Obvezni podatki so označeni z zvezdico. Podatki se obdelujejo za pravilno zagotavljanje in obravnavo naših dogodkov v skladu s členom 6 (1) stavkom 1 (b) GDPR. Sklenili smo sporazum o obdelavi podatkov z Microsoftom, da zagotovimo, da se vaši podatki obdelujejo v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Naročilo na naš bilten

Na spletnem mestu LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme imajo uporabniki možnost naročila našega podjetniškega biltena. Osebni podatki, preneseni upravljavcu ob naročilu biltena, so navedeni v vnosnem obrazcu, namenjenem temu namenu.

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme svoje stranke in poslovne partnerje redno obvešča preko biltena o ponudbah podjetja. Bilten našega podjetja lahko v osnovi prejme le posameznik, če (1) posameznik ima veljaven e-poštni naslov in (2) se posameznik prijavi za pošiljanje biltena. Ko se posameznik prvič prijavi na bilten, se iz pravnih razlogov pošlje potrditveno e-pošto z dvojnim potrditvenim postopkom. Ta potrditveni e-poštni naslov služi preverjanju, ali je lastnik e-poštnega naslova kot posameznik pooblastil prejem biltena.

Ob registraciji za bilten shranimo tudi naslov IP računalniškega sistema, ki ga uporablja posameznik ob registraciji, kot ga dodeli ponudnik internetnih storitev (ISP), ter datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno, da lahko kasneje sledimo (morebitni) zlorabi e-poštnega naslova posameznika in tako služi pravni zaščiti upravljavca.

Osebni podatki, zbrani v okviru registracije za bilten, se uporabljajo izključno za pošiljanje našega biltena. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v okviru pošiljanja biltena je vaše soglasje v skladu s členom 6 (1) stavkom 1 (a) GDPR. Poleg tega lahko naročnike na bilten obvestimo po e-pošti, če je to potrebno za delovanje storitve biltena ali sorodno registracijo, kar bi lahko veljalo v primeru sprememb v ponudbi biltena ali sprememb v tehničnih okoliščinah. Za pošiljanje biltena uporabljamo storitev Brevo (prej SendinBlue) podjetja Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, in zagotavljamo, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov. Sendinblue obdeluje podatke le v okviru pošiljanja biltena in po naših navodilih. Sklenili smo sporazum o obdelavi podatkov z Sendinblue GmbH. Nadaljnje informacije o obdelavi podatkov s strani Sendinblue lahko najdete na naslednji povezavi: https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Naročnino na naš bilten lahko posameznik kadar koli prekliče. Soglasje za hrambo osebnih podatkov, ki ga je posameznik podal za pošiljanje biltena, lahko kadarkoli prekliče. Za preklic soglasja je v vsakem biltnu na voljo ustrezna povezava. Poleg tega je mogoče naročnino na bilten kadarkoli odjaviti neposredno na spletnem mestu upravljavca ali upravljavca obvestiti na drug način.

 

Možnost stika preko našega spletnega mesta

Na spletnem mestu podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme so zaradi zakonskih predpisov navedene informacije, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, kot tudi neposredno komunikacijo z nami, kar vključuje splošen elektronski poštni naslov (e-poštni naslov). Če posameznik stopi v stik z upravljavcem po elektronski pošti ali z uporabo kontaktnega obrazca, bodo osebni podatki, preneseni s strani posameznika, samodejno shranjeni. Takšni osebni podatki, ki jih prostovoljno posreduje posameznik upravljavcu, se shranijo za namene obdelave ali stika s posameznikom. Ti osebni podatki niso posredovani tretjim osebam. Glede na naravo zahteve je pravna podlaga za to obdelavo člen 6 (1) (b) GDPR za zahteve, ki jih sami podajate kot del pred-pogodbenega ukrepa ali člen 6 (1) stavka 1 (f) GDPR, če je vaša zahteva drugačne narave. Legitimni interes temelji na namenih, navedenih v tej izjavi o varovanju podatkov. Če bi bili zahtevani osebni podatki, ki jih ne potrebujemo za izpolnitev pogodbe ali za zaščito zakonitih interesov, bo prenos na nas temeljil na vašem soglasju v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR.

 

Redno brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje in shranjuje osebne podatke posameznika le za obdobje, potrebno za dosego namena shranjevanja ali če to določa evropski direktivni in zakonodajalec ali drug zakonodajalec v skladu z zakoni ali predpisi, katerim je upravljavec podrejen.

Če preneha namen shranjevanja ali če poteče obdobje shranjevanja, določeno s strani evropskega direktivnega in zakonodajalca ali drugega pristojnega zakonodajalca, se bodo osebni podatki rutinsko blokirali ali izbrisali v skladu s predpisanimi zakonskimi določbami.

 

Pravice posameznika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

a) Pravica do potrditve
Vsakemu posamezniku pripada pravica, ki mu jo podeljujeta evropska direktiva in uredba, da od upravljavca pridobi potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo nanj ali nanjo. Če posameznik želi uveljaviti to pravico do pridobitve potrditve, se lahko kadarkoli obrne na zaposlenega upravljavca.

b) Pravica do informacij
Vsakemu posamezniku, ki je prizadet zaradi obdelave osebnih podatkov, podeljuje evropski direktivni in uredbodajalec pravico, da od upravljavca kadarkoli in brezplačno dobi informacije o osebnih podatkih, shranjenih o njem ali njej, ter kopijo teh informacij. Poleg tega je evropski direktivni in uredbodajalec podelil posamezniku dostop do naslednjih informacij:

nameni obdelave
- kategorije obdelovanih osebnih podatkov
- prejemniki ali kategorije prejemnikov, katerim so bili ali bodo posredovani osebni podatki, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah
- če je mogoče, načrtovano obdobje, za katero bodo osebni podatki shranjeni, ali, če to ni mogoče, merila za določitev tega obdobja
- obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ali nanjo, ali do omejitve obdelave s strani upravljavca, ali pravice do ugovora proti taki obdelavi
- obstoj pravice do pritožbe pri nadzornem organu
- če osebni podatki niso bili zbrani od posameznika: Kakršne koli dostopne informacije o izvoru podatkov
- obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem, v skladu s členom 22 (1) in (4) GDPR, in vsaj v teh primerih smiselne informacije o logiki vključene in obsegu ter nameravanih učinkih take obdelave za posameznika.

Poleg tega ima posameznik pravico do informacij, ali so bili osebni podatki preneseni v tretjo državo ali mednarodno organizacijo. Če je to primerno, ima posameznik pravico do pridobitve informacij o ustrezni zaščiti v zvezi s prenosom. Če posameznik želi uveljaviti to pravico do dostopa, se lahko kadarkoli obrne na zaposlenega upravljavca.

c) Pravica do popravka
Vsak posameznik, prizadet zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki mu jo podeljujeta evropska direktiva in uredba, zahtevati takojšen popravek netočnih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ali nanjo. Poleg tega ima posameznik pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov - tudi z dodatno izjavo - ob upoštevanju namenov obdelave. Če posameznik želi uveljaviti to pravico do popravka, se lahko kadarkoli obrne na zaposlenega upravljavca.

d) Pravica do izbrisa (Pravica do pozabe)
Vsak posameznik, prizadet zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki mu jo podeljujeta evropska direktiva in uredba, zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo nanj ali nanjo, če velja ena od naslednjih razlogov in v kolikor obdelava ni potrebna:

-Osebni podatki so bili zbrani ali kako drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.
-Posameznik prekliče svoje soglasje, na podlagi katerega temelji obdelava v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR ali členom 9 (2) (a) GDPR in ni druge pravne podlage za obdelavo.
-Posameznik ugovarja obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in ni pretežujočih zakonitih razlogov za obdelavo, ali pa posameznik ugovarja obdelavi v skladu s členom 21 (2) GDPR.
-Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.
-Brisanje osebnih podatkov je potrebno za izpolnitev zakonske obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali države članice, ki velja za upravljavca.
-Osebni podatki so bili zbrani v zvezi z informacijskimi storitvami družbe, ki jih ponuja v skladu s členom 8 (1) GDPR.

Če velja eden od navedenih razlogov in posameznik želi zahtevati izbris osebnih podatkov, shranjenih pri LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme, se lahko kadarkoli obrne na katero koli zaposleno osebo upravljavca. Ta zaposleni pri LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme bo poskrbel, da se zahtevek za izbris takoj izpolni.

Če so bili osebni podatki javno objavljeni s strani LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme in naše podjetje je dolžno izbrisati osebne podatke v skladu s členom 17 (1) nemškega zakona o varstvu podatkov (Datenschutz-Grundverordnung / DS-GVO), bo LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme, ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, izvajalo ustrezne ukrepe, vključno z tehničnimi ukrepi, da obvesti druge upravljavce podatkov, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, da je posameznik zahteval od teh drugih upravljavcev podatkov, naj izbrišejo vse povezave ali kopije ali reprodukcije osebnih podatkov, razen če obdelava ni potrebna. Zaposleni pri LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme bo poskrbel za potrebno v posameznih primerih.

e)  Pravica do omejitve obdelave

Vsaka oseba, ki je prizadeta zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki jo je dodelila evropska direktiva in uredba, zahtevati omejitev obdelave, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Natančnost osebnih podatkov je sporna s strani posameznika za obdobje, ki omogoča upravljavcu preverjanje natančnosti osebnih podatkov.
Obdelava je nezakonita, posameznik ugovarja izbrisu osebnih podatkov in zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov namesto tega.
Upravljavec osebnih podatkov jih ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
Posameznik je ugovarjal obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in še ni jasno, ali prevladujoči zakoniti razlogi upravljavca presegajo tiste posameznika.
Če je eden od zgoraj navedenih pogojev izpolnjen in posameznik želi zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ki jih hrani LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme, se lahko kadar koli obrne na zaposlenega upravljavca. Zaposleni pri LUNOS Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme bo uredil omejitev obdelave.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsaka oseba, ki je prizadeta zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki jo je dodelila evropska direktiva in uredba, prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanjo, in so bili posredovani upravljavcu, v strukturiranem, splošno uporabljenem in strojno berljivem formatu. Prav tako ima pravico te podatke prenesti drugemu upravljavcu brez oviranja s strani upravljavca, ki mu je bilo posredovano osebne podatke, če obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR ali členom 9 (2) (a) GDPR ali na pogodbi v skladu s členom 6 (1) (b) GDPR in če se obdelava izvaja avtomatizirano, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali v okviru izvajanja uradne pristojnosti, ki je bila dodeljena upravljavcu.

Poleg tega ima posameznik, ko uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 (1) GDPR, pravico zahtevati, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo in če to ne vpliva negativno na pravice in svoboščine drugih posameznikov.

Da bi uveljavil pravico do prenosljivosti podatkov, lahko posameznik kadar koli stopi v stik z zaposlenim pri LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme.

g) Pravica do ugovora

Vsaka oseba, ki je prizadeta zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki jo je dodelila evropska direktiva in uredba, da kadar koli in na podlagi razlogov, ki izhajajo iz njenega posebnega položaja, ugovarja obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo in se izvaja na podlagi člena 6 (1) (e) ali (f) GDPR. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah.

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ne bo več obdelovala osebnih podatkov v primeru ugovora, razen če lahko dokažemo prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki presegajo interese, pravice in svoboščine posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, obdelanih za takšno trženje. To velja tudi za profiliranje, v kolikor je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če posameznik ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme za namene neposrednega trženja, LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ne bo več obdelovala osebnih podatkov za te namene.

Poleg tega ima posameznik podatkov pravico, na podlagi razlogov, ki se nanašajo na njegove osebne okoliščine, ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in so zbrani ter shranjeni s strani podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme za znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali za statistične namene v skladu z 1. členom 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), razen če je taka obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.

Za uveljavljanje pravice do ugovora lahko posameznik neposredno stopi v stik s katerim koli zaposlenim podjetja LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme ali drugim zaposlenim. Posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo lahko prav tako uveljavlja pravico do ugovora v povezavi z uporabo storitev informacijske družbe, ne glede na Direktivo 2002/58/ES, s pomočjo avtomatiziranih postopkov z uporabo tehničnih specifikacij.

h) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Vsak posameznik podatkov, ki je prizadet zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki mu jo daje Evropska direktiva in Uredba, da ni predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način bistveno vpliva nanj, razen če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe med posameznikom na katerega se nanašajo osebni podatki in upravljavcem ali (2) dovoljena v pravu Unije ali države članice, ki ji je upravljavec podvržen, in to pravo vsebuje ustrezne ukrepe za varstvo pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo, ali (3) sprejeta s izrecnim soglasjem posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo.

Če je odločitev (1) potrebna za sklenitev ali izpolnitev pogodbe med posameznikom na katerega se osebni podatki nanašajo in upravljavcem podatkov, ali (2) sprejeta z izrecnim soglasjem posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo bo LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme sprejel ustrezne ukrepe za varstvo pravic in svoboščin ter zakonitih interesov posameznika na katerega se osebni podatki nanašajo, ki vključujejo vsaj pravico do posega osebe na strani upravljavca, izražanja lastnega stališča in ugovora zoper odločitev.

Če posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo želi uveljavljati pravice v zvezi z avtomatiziranimi odločitvami, se lahko kadarkoli obrne na zaposlenega upravljavca.

i) Pravica do preklica soglasja po pravu varstva podatkov
Vsaka oseba, ki je prizadeta zaradi obdelave osebnih podatkov, ima pravico, ki ji jo daje Evropska direktiva in Uredba, da kadar koli prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Če posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo želi uveljavljati pravico do preklica soglasja, se lahko kadarkoli obrne na zaposlenega upravljavca.

 

Zaščita podatkov med prijavami in postopkom prijave

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke prijaviteljev za namen obravnave postopka prijave. Obdelava se lahko izvaja tudi elektronsko. To še zlasti velja za primere, ko prijavitelj elektronsko pošlje ustrezne dokumente za prijavo upravljavcu, na primer po e-pošti ali prek obrazca na spletni strani. Če upravljavec sklene pogodbo o zaposlitvi s prijaviteljem, se bodo posredovani podatki shranili za namen obdelave delovnega razmerja v skladu s zakonskimi določbami. Če upravljalec ne sklene pogodbe o zaposlitvi s prijaviteljem, se bodo dokumenti o prijavi samodejno izbrisali dva meseca po obvestilu o odločitvi o zavrnitvi, če nobeni drugi zakoniti interesi upravljavca ne nasprotujejo takšnemu brisanju. Drugi zakoniti interes v tem smislu je na primer dolžnost zagotavljanja dokazov v postopkih v skladu z Zakonom o splošni enakopravnosti (AGG / General Equal Treatment Act). Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru postopka prijave je 1. odstavek 26. člena v povezavi z 2. odstavkom BDSG (Bundesdatenschutzgesetz / Zakon o varstvu podatkov). Posredovanje podatkov tretji državi ni predviden.

 

Prisotnost na družbenih omrežjih

Da bi lahko našo družbo predstavili na najboljši možen način in komunicirali z vami kot uporabnikom, stranko ali zainteresirano stranko ter vas obveščali o storitvah, ki jih ponujamo, izkoriščamo svojo prisotnost na družbenih omrežjih. Pri uporabi družbenih omrežij se podatki obdelujejo izven Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP). V vseh državah izven EU ni zagotovljeno enakovredno raven varstva podatkov, kot obstaja v EU.

V tem kontekstu lahko pride do tveganj za vas kot uporabnika, če se obdelani podatki prenašajo in obdelujejo v t. i. tretjih državah z neustrezno ravnjo varstva podatkov.

To lahko oteži uveljavljanje znanih uporabniških pravic. Poleg tega vaših podatkov morda ne bo obdelano v vašem interesu s strani ponudnika v tretji državi.

V ZDA ni ravni varstva podatkov, ki bi bila primerljiva s zahtevami GDPR. Možno je, da dostopajo do osebnih podatkov tudi vladne agencije, ne da bi o tem vedeli mi ali vi. Uveljavljanje vaših pravic v ZDA verjetno ni mogoče.

Poleg ustrezne ponudnika družbenega omrežja zbiramo in obdelujemo tudi osebne uporabniške podatke na t. i. "straneh oboževalcev". S to obvestilom vas obveščamo, katere podatke zbiramo od vas na naših prisotnostih na družbenih medijih v vsakem primeru, kako jih uporabljamo in kako se lahko uprete uporabi podatkov. Za ustrezne namene obdelave podatkov in kategorije podatkov se obrnite na ustrezno ponudbo, navedeno podrobneje spodaj.

Družbenomedijske dejavnosti, ki jih izvajamo in podrobno opisujemo spodaj, temeljijo na ravnotežju interesov v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR.

Da bi to omogočili, se uporabljajo piškotki, ki beležijo uporabniško vedenje in omogočajo profiliranje uporabnika.

Podrobnejši seznam namenov, za katere se obdelujejo uporabniški podatki, najdete v obvestilih o varstvu podatkov ustreznih ponudnikov. Z ustrezno nastavitvijo v vašem uporabniškem računu lahko omejite profiliranje, vsaj do določene mere. Za natančen postopek preberite ustrezne informacije o varstvu podatkov ustreznega ponudnika.

Odgovorna podjetja za posamezne platforme so:

Platform

Responsible body

Privacy policy of the platform operators

InstagramMeta Platforms Ireland Ltd
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irland

https://privacycenter.instagram.com/policy/YouTube


Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4, Irland

https://policies.google.com/privacy?hl=de


Twitter


Twitter Inc
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, USA

https://twitter.com/de/privacy


XING


New Work SE
Am Strandkai 1
20457 Hamburg, Deutschland

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


LinkedINLinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Ireland

https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? 

LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme upravlja profile na navedenih platformah, da bi pritegnili pozornost k izdelkom in storitvam ter interakciji s strankami, zainteresiranimi strankami in drugimi uporabniki platforme.

V tem kontekstu operaterji platform tudi uporabljajo določene podatke, ki jih zbirajo od uporabnikov platforme (npr. ali je bila slika na profilu označena z "Všeč mi je" ali komentirana), da bi ustvarili agregirane statistike uporabe in jih omogočili operaterjem profila (t. i. "Insights" ali "Analytics"). Tudi kot operater profila prejmemo takšne statistike uporabe. Informacije, ki jih prejmemo kot operater profila, ne omogočajo sklepanja o posameznih uporabnikih. Operater profila nima dostopa do osebnih podatkov, ki jih operaterji platform obdelujejo za ustvarjanje statistik uporabe. Samo operater platforme določa, kateri podatki se obdelujejo za te namene in na kakšen način. LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme kot operater profila ne more zakonsko ali dejansko vplivati na obdelavo s strani operaterjev platform.

Za obdelavo v zvezi z ustvarjanjem statistik uporabe se LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme in ustrezni operater platforme štejeta za skupna upravljavca v smislu člena 26 GDPR.

Kjer je mogoče, so bili sklenjeni sporazumi o skupni odgovornosti s pristojnimi operaterji platform.

Poleg tega se obdelava podatkov s strani LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG für Raumluftsysteme kot operaterja profila izvaja le v zelo omejenem obsegu:

  • Obdelava uporabniških imen in komentarjev, ki so izbrisani zaradi kršitve pravil obnašanja na spletu. Ti se hranijo za morebitno dokazovanje v primeru pravnih sporov znotraj zakonske zastaranosti.
  • Obdelava uporabniških imen in posameznih sporočil, ko stopite v stik z nami prek storitev klepeta.
  • Iskanje potencialnih kandidatov na platformah za karierno pot.

Za te namene običajno obdelamo vaše ime, vsebino sporočila, vsebino komentarja in informacije o profilu, ki jih zagotovite "javno".

 

Sirados

Vrsta in obseg obdelave:
Uporabljamo Sirados za prikaz vseh običajnih formatov besedil razpisov. Sirados je platforma, ki pripada podjetju WESA Software GmbH, Erlenweg 3, D - 86441 Zusmarshausen.

CDN (omrežje za dostavo vsebin) pomaga pri zagotavljanju vsebine naše spletne ponudbe, še posebej datotek, kot so grafike ali skripte, hitreje s pomočjo regionalno ali mednarodno razporejenih strežnikov. Ko dostopate do te vsebine, vzpostavite povezavo s strežniki Sirados, pri čemer se prenaša vaš IP naslov in morda podatki brskalnika, kot je vaš uporabniški agent. Ti podatki se obdelujejo izključno za zgoraj navedene namene in za vzdrževanje varnosti in funkcionalnosti Sirados.

Namen in pravna podlaga:
Uporaba omrežja za dostavo vsebin temelji na naših zakonitih interesih, tj. interesu za varno in učinkovito dostavo ter optimizacijo naše spletne ponudbe v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR.

Obdobje hrambe:
Na specifično obdobje hrambe obdelanih podatkov ne vplivamo, ampak ga določi Sirados. Dodatne informacije najdete v pravilniku o zasebnosti Sirados: https://www.wesa-software.de/html/datenschutz.html

 

Pravna podlaga obdelave

Člen 6 (1) (a) GDPR služi našemu podjetju kot pravna podlaga za obdelovalne postopke, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka je posameznik na katerega se osebni podatki nanašajo, kot na primer pri obdelavi podatkov, potrebni za dostavo blaga ali zagotovitev druge storitve, je pravna podlaga za obdelavo člen 6 (1) (b) GDPR. Enako velja za obdelovalne postopke, ki so potrebni za izvedbo predpogodbenih ukrepov, na primer v primerih povpraševanja po naših izdelkih ali storitvah. Če je naše podjetje podvrženo pravni obveznosti, zaradi katere postane obdelava osebnih podatkov potrebna, kot na primer za izpolnitev davčnih obveznosti, je pravna podlaga za obdelavo člen 6 (1) (c) GDPR. V redkih primerih bi lahko obdelava osebnih podatkov postala potrebna za zaščito življenjsko pomembnih interesov posameznika podatkov ali druge fizične osebe. To bi bilo na primer, če bi se obiskovalec poškodoval na naših prostorih in bi bilo treba njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge življenjsko pomembne informacije posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava temeljila na členu 6 (1) (d) GDPR. Nazadnje bi lahko obdelovalni postopki temeljili na členu 6 (1) (f) GDPR. Obdelovalni postopki, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, temeljijo na tej pravni podlagi, če je obdelava potrebna za zaščito zakonitega interesa našega podjetja ali tretje osebe, pri čemer se upoštevajo interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika podatkov. Takšni obdelovalni postopki so nam dovoljeni zlasti zato, ker jih je izrecno omenil evropski zakonodajalec. V tem smislu je menil, da se lahko zakoniti interes predpostavi, če je posameznik podatkov kupec upravljavca (uvodna izjava 47 stavek 2 GDPR).

 

Legitimni interesi v obdelavi podatkov, ki jih zasleduje upravljavec ali tretja oseba

Če obdelava osebnih podatkov temelji na členu 6 (1) (f) GDPR, je naš zakoniti interes izvajanje naših poslovnih dejavnosti v korist in dobrobit vseh naših zaposlenih in delničarjev.

 

Trajanje hrambe osebnih podatkov

Merilo za trajanje hrambe osebnih podatkov je ustrezen zakonski rok hrambe. Po preteku roka se ustrezni podatki rutinsko izbrišejo, če niso več potrebni za izpolnitev ali začetek pogodbe.

 

Pravne ali pogodbene zahteve za zagotavljanje osebnih podatkov; Potreba po sklenitvi pogodbe; Obveznost posameznika za zagotavljanje osebnih podatkov

Želeli bi vas obvestiti, da je zagotavljanje osebnih podatkov delno zahtevano z zakonom (npr. davčna zakonodaja) ali pa lahko izhaja tudi iz pogodbenih določil (npr. informacije o pogodbenem partnerju). Včasih je za sklenitev pogodbe potrebno, da posameznik podatkov zagotovi osebne podatke, ki jih nato obdelamo. Na primer, če naše podjetje sklene pogodbo s posameznikom, je ta dolžan zagotoviti osebne podatke. Če posameznik ne zagotovi osebnih podatkov, to pomeni, da pogodba s posameznikom ne bi mogla biti sklenjena. Pred zagotavljanjem osebnih podatkov mora posameznik stopiti v stik z enim od naših zaposlenih. Naš zaposleni bo posamezniku pojasnil v vsakem posameznem primeru, ali je zagotavljanje osebnih podatkov zahtevano z zakonom ali pogodbo ali je potrebno za sklenitev pogodbe, ali obstaja obveznost zagotavljanja osebnih podatkov in kakšne so posledice nezagotavljanja osebnih podatkov.

 

Razkritje vaših osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo razkriti, kot je opisano spodaj.

Podatki bodo razkriti, če smo upravičeni ali dolžni razkriti podatke na podlagi zakonskih določb in/ali uradnih ali sodnih odločb. To vključuje razkritje informacij za namene kazenskega pregona, za preprečevanje nevarnosti ali za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine.

V kolikor se vaši podatki posredujejo zunanjim izvajalcem storitev v obsegu, ki je potreben, bodo imeli dostop do vaših osebnih podatkov le v obsegu, potrebnem za izpolnitev njihovih nalog. Ti izvajalci storitev so dolžni obravnavati vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, zlasti GDPR. V kolikor se vaši osebni podatki obdelujejo v našem imenu na podlagi pogodb o obdelavi naročil v skladu s členom 28 GDPR, zagotavljamo, da se obdelava osebnih podatkov izvaja v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Pomembno nam je, da se vaši podatki obdelujejo znotraj EU/EGP (Evropskega gospodarskega prostora). Kljub temu lahko uporabljamo ponudnike storitev, ki obdelujejo podatke izven EU/EGP. V teh primerih zagotavljamo, da se pred prenosom vaših osebnih podatkov vzpostavi ustrezna raven varstva podatkov, primerljiva s standardi znotraj EU, na strani prejemnika. To lahko dosežemo na primer s pomočjo standardnih pogodb EU ali zavezniških korporativnih pravil ali posebnih sporazumov, na katere se lahko podjetje zaveže k pravilom.

 

Varovanje podatkov

S tehničnimi in organizacijskimi ukrepi varujemo našo spletno stran pred izgubo, uničenjem, nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem ali razširjanjem vaših podatkov.

Vaše osebne podatke prenašamo v šifrirani obliki. Za ta namen uporabljamo kodiranje SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security). Naši varnostni ukrepi se nenehno izboljšujejo v skladu z tehnološkim razvojem.

 

Sklici in povezave

Pri dostopu do internetnih strani, do katerih se sklicujemo znotraj naše spletne strani, lahko ponovno zahtevamo informacije, kot so ime, naslov, e-poštni naslov, lastnosti brskalnika itd. Ta izjava o varstvu podatkov ne ureja zbiranja, prenosa ali obdelave osebnih podatkov s strani tretjih oseb.

Predpisi ponudnikov storitev tretjih oseb se lahko glede zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov. Zato je priporočljivo, da se pred vnosom osebnih podatkov seznanite s praksami tretjih oseb glede ravnanja z osebnimi podatki na njihovih spletnih straneh.

 

Uporaba avtomatiziranega odločanja

Kot odgovorno podjetje ne uporabljamo avtomatiziranega odločanja ali profiliranja.

 

Zadnja posodobitev: 22.8.2023