Pravila prodajne akcije "Osveži poletje"

 

 1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Prodajno akcijo “Osveži poletje” (v nadaljevanju prodajna akcija) organizira in izvaja LUNOS d.o.o. (v nadaljevanju organizator), družba, ki trži prezračevalne sistema znamke LUNOS, ki je ustanovljena in deluje po slovenskih predpisih, s poslovnim naslovom LUNOS, družba za zastopanje in prodajo, d.o.o., Bilje 12, 2000 Maribor, identifikacijska številka za DDV.: SI30222672, matična številka: 9507647000.

Družba LUNOS GmbH iz Berilna, ki je matično proizvodno podjetje, z več kot 65 letnimi izkušnjami predstavlja pionirja v industriji prezračevanja in je prisotno v 36 državah po svetu. Podjetje izdeluje najsodobnejše prezračevalne sisteme s toplotno rekuperacijo in brez nje, vključno z modelom LUNOS e² - prvim ventilatorjem s toplotno rekuperacijo, ki je šel v serijsko proizvodnjo leta 2011. LUNOS GmbH je vodilno podjetje na trgu decentraliziranega prezračevanja bivalnih prostorov, ki svoje izdelke proizvaja izključno v Nemčiji. LUNOS, d.o.o., je ekskluzivni zastopnik družbe LUNOS GmbH, za Slovenijo.

Ta prodajna akcija je organizirana skladno s pravnimi določbami, ki urejajo marketinške akcije in skladno z uredbo GDPR. Ta akcija je namenjena promociji proizvodov LUNOS d.o.o., ki se tržijo pod znamko LUNOS ("Proizvodi"), prek različnih marketinških in komunikacijskih materialov, elektronskih sporočil, itd., ki jih posreduje in pošlje LUNOS, d.o.o. udeležencem, ki se odločijo za vgradnjo prezračevalnega sistema LUNOS. Tako postanejo upravičeni za sodelovanje v žrebanju za 100% popust z, v nadaljevanju navedenimi, pogoji in določili.

Navedena prodajna akcija se bo izvajala preko podjetja KRAFT&WERK, d.o.o., ki je ustanovljeno po slovenskem pravu, identifikacijska številka za DDV.: SI59937734, matična številka: 5420083, s poslovnim naslovom na Razlagovi ulici 4, 2000 Maribor, z e-poštnim naslovom: info@kraft-werk.si, in bo to podjetje kot projektni vodja prodajne akcije (vizualna zasnova prodajne akcije in oglaševanje).

Med prodajno akcijo bo KRAFT&WERK, d.o.o.:

 • izvajal oglaševalsko promocijo prek Facebook-a, Google-a, televizijskih in radijskih postaj, tiskanih medijev in spletne strani LUNOS d.o.o. https://si.lunos.de in https://www.si.lunos.de.
 • zagotovil pravičen sistem za žrebanje.

 

 1. URADNA PRAVILA, SPREMEMBE

Informacije glede sodelovanja in pogoji za sodelovanje so del teh Uradnih pravil ("Uradna pravila"), ki so brezplačno in javno dostopna na spletni strani https://si.lunos.de ("Spletna stran").

Skladnost s temi Uradnimi pravili je obvezna za vse udeležence. S pristopom k prodajni akciji vsak udeleženec izrecno potrdi, soglaša in izjavlja, da je prebral, razumel in da bo ravnal skladno z določili ter pogoji teh Uradnih pravil.

LUNOS, d.o.o. ali KRAFT&WERK, d.o.o. si pridržujeta pravico, da občasno dopolnita in/ali spremenita Uradna pravila. Kakršnekoli spremembe teh Uradnih pravil bodo javno objavljene na spletni strani, o čemer bodo vsi udeleženci tudi obveščeni prek e-pošte. LUNOS, d.o.o. in KRAFT&WERK, d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti za udeležence, ki takšne spremembe potrjujejo, vse dokler so objavljene na spletni strani.

 

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Prodajna akcija “OSVEŽI POLETJE” traja od 1. JUNIJA 2024 do 31. AVGUSTA 2024.

Organizator bo nagradno igro izvedel v naslednjih obdobjih:

 • 06.2024 do 30.06.2024 do polnoči,
 • 07.2024 do 31.07.2024 do polnoči,
 • 08.2024 do 30.08.2024 do polnoči.

V času trajanja prodajne akcije bomo za vsak koledarski mesec izžrebali enega (1) zmagovalca, ki bo prejel glavno nagrado.

 

 1. UPRAVIČENOST ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Ta prodajna akcija je namenjena za katerokoli nepremičnino (stanovanjsko, pisarniško, prodajno ali drugače), ki se nahaja v Sloveniji.

Nepremičnina, ki izpolnjuje te pogoje, se v nadaljevanju navaja kot "Objekt". Vsak Objekt lahko sodeluje v prodajni akciji zgolj enkrat (nadaljnje registracije bodo zavrnjene).

Naslednji dodatni pogoji morajo biti izpolnjeni za to, da lahko Objekt sodeluje v prodajni akciji:

 • potencialne bodoče končne stranke so lastniki, solastniki ali bodoči lastniki Objekta, ali živijo na naslovu Objekta, ne glede na to, ali gre za fizične ali pravne osebe ("Udeleženec");
 • prodajne akcije se lahko udeležijo kot udeleženci zgolj posamezniki, ki so polnoletni v svoji državi bivanja na dan prijave;
 • isti udeleženec (posameznik ali pravna oseba) lahko registrira zgolj en Objekt z uporabo istega elektronskega naslova;
 • Udeleženec, ki registrira Objekt, mora predložiti vse obvezne oz. zahtevane podatke in mora ves čas akcije soglašati z zbiranjem in obdelavo osebnih in drugih podatkov. Ko se voucher s 100% vračilom kupnine predloži oz. unovči, udeleženec ne more preklicati svojega soglasja za obdelavo osebnih ali drugih podatkov, ki so potrebni za izvedbo prodajne akcije.

 

 1. KAKO LAHKO SODELUJETE V NAGRADNI IGRI?

Za sodelovanje v sklopu prodajne akcije “OSVEŽI POLETJE ” mora uporabnik obiskati spletno stran na naslovu https://si.lunos.de , kjer se nahaja obrazec za prijavo oz. povpraševanje, izdelan v ta namen.

Uporabnik mora nato izpolniti zahtevane osebne in druge podatke na obrazcu za prijavo oz. povpraševanje, sprejeti ta dokument s pravili prodajne akcije in na koncu oddati svojo prijavo oz. povpraševanje.

Udeležencem prodajne akcije ni potrebno plačati kakršnegakoli plačila ali drugega prispevka za sodelovanje v prodajni akciji “OSVEŽI POLETJE” (vključno s plačilom dohodnine zaradi prejema voucherja s 100% vračilom kupnine). Udeleženci se prosto odločajo, kako dolgo in če sploh bodo sodelovali v prodajni akciji “OSVEŽI POLETJE”.

Udeleženec, ki prejme voucher s 100% vračila kupnine, lahko uporabi ta voucher kadarkoli v času njegove veljavnosti, ki traja do 31.12.2024.

Voucher s 100% vračilom kupnine se ne more vrniti in ni prenosljiv (lahko se uporabi s strani izžrebanega Udeleženca izključno za Objekt).

 

 1. MEHANIZEM PRODAJNE AKCIJE

Žrebanje se bo izvedlo ob uporabi ustreznega računalniškega programa.

Žrebanje za obdobje oddanih prijav:

 • med 01.06.2024 do 30.06.2024 do polnoči, bo potekalo 05.07.2024 ob 11.00 uri v prostorih izvajalca prodajne akcije, podjetja KRAFT&WERK, d.o.o. v Mariboru,
 • med 01.07.2024 do 31.07.2024 do polnoči, bo potekalo 05.08.2024 ob 11.00 uri v prostorih izvajalca prodajne akcije, podjetja KRAFT&WERK, d.o.o. v Mariboru
 • 08.2024 do 30.08.2024 do polnoči, bo potekalo 05.09.2024 ob 11.00 uri v prostorih izvajalca prodajne akcije, podjetja KRAFT&WERK, d.o.o. v Mariboru

 

Žirija bo podpisala zapisnik o postopku žrebanja in izžrebanem udeležencu. V kolikor ima katerikoli član žirije utemeljene ugovore glede žrebanja, lahko žirija odloči, da se žrebanje ponovi.

Izžreban Udeleženec bo obveščen o rezultatu žrebanja (izboru in pridobitvi glavne nagrade - voucherja s 100% vračilom kupnine) prek elektronske pošte v roku 5 (petih) delovnih dni od žrebanja. Izžrebani Udeleženec bo objavljen na spletni strani in na Facebook profilu LUNOS Slovenija, kjer bo javno objavljeno polno ime in kraj prebivanja izžrebanega Udeleženca.

Izžrebani Udeleženec bo zaprošen, da pokaže svoj osebni dokument in da potrdi prejem glavne nagrade. V primeru, da bo izžrebani Udeleženec pravna oseba, bo glavna nagrada izročena njenemu zastopniku, katerega kontaktni podatki morajo biti sporočeni podjetju LUNOS, d.o.o. najkasneje v roku 5 (petih) delovnih dni od dneva objave rezultatov te prodajne akcije. Organizator prodajne akcije ni odgovoren za kakršnokoli zamudo pri izročitvi glavne nagrade, ki je posledica neposredovanja kontaktnih podatkov glede izbranega zastopnika pravne osebe s strani pravne osebe.

 

 1. GLAVNA NAGRADA - VOUCHER S 100% VRAČILA KUPNINE

Voucher s 100% vračilom kupnine, ki bo ponujen v okviru prodajne akcije izžrebanemu Udeležencu, predstavlja 100% popust h kupljenemu prezračevalnemu sistemu LUNOS. To velja za vse prezračevalne sisteme LUNOS, vendar v nobenem primeru ne za več kot 2.500 EUR z DDV-jem, če je bil prezračevalni sistem kupljen (predložen originalni račun) po začetku prodajne akcije in najkasneje do 31. 12. 2024, pri katerem je voucher s 100% vračilom kupnine podeljen izžrebanemu Udeležencu. Voucher pokriva stroške nakupa prezračevalnega sistema LUNOS do višine maksimalnega zneska 2.500 EUR z DDV-jem, ki nastopi v zvezi z nakupom prezračevalnega sistema LUNOS, vključno s stroški montaže (ne vključuje pa drugih stroškov, ki nastanejo med oz. v zvezi z montažo tega prezračevalnega sistema).

Če je bila nabavna cena plačana v celoti, mora izžrebani Udeleženec predložiti račun, ustrezno potrdilo o plačilu in voucher za popust podjetju LUNOS, d.o.o. (naslov objavljen na spletni strani). Podjetje LUNOS, d.o.o. bo povrnilo vrednost popusta na bančni račun izžrebanega Udeleženca najkasneje v roku 30 (trideset) delovnih dni po prejemu potrebnih dokumentov in številki bančnega računa, ki jo predloži izžrebani Udeleženec.

Če nabavna cena še ni bila plačana v celoti, naj izžrebani Udeleženec predloži račun, ustrezno potrdilo o plačilu (del, ki je že bil plačan) in voucher popust podjetju LUNOS, d.o.o. (naslov objavljen na spletni strani). Podjetje LUNOS, d.o.o. bo povrnilo vrednost popusta (del, ki je že bil plačan) na bančni račun izžrebanega Udeleženca najkasneje v roku 30 (trideset) delovnih dni po prejemu potrebnih dokumentov in številki bančnega računa, ki jo predloži izžrebani Udeleženec.

Voucher je veljaven do 31.12.2024. Voucherja se ne more vrniti in ni prenosljiv (uporabi ga lahko le izžrebani Udeleženec).

Za voucher s 100% vračilom kupnine ni nobenega nadomestila in se ne more noben del ali deli nadomestiti z denarjem, drugimi koristmi, predmeti ali dodatki.

LUNOS, d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni vrednost popusta, ki začne veljati od prvega dne naslednjega meseca. Udeleženci so obveščeni o takšni spremembi preko spletne strani in elektronske pošte.

Organizator prodajne akcije ni odgovoren za kakršnokoli napako in/ali opustitev, ki se nanaša na osebne podrobnosti, ki jih posreduje izžrebani Udeleženec ali za primer, ko se izžrebanega Udeleženca ne more kontaktirati zaradi takšne napake/opustitve.

V primeru nezmožnosti dostave voucherja s 100% vračilom kupnine izžrebanemu Udeležencu znotraj razumnega časa [ali] v 30 dneh po zaključku prodajne akcije zaradi navedenih napak izžrebanega Udeleženca (nezmožnost kontaktiranja zaradi lastne napake/opustitve, zavrnitev nagrade, druge kršitve teh Uradnih pravil),  se bo izžrebani Udeleženec štel za razveljavljenega in bo izgubil kakršnokoli pravico do pripadajočega voucherja. V takšnem primeru se lahko LUNOS, d.o.o. odloči, da izbere dva izžrebana Udeleženca v naslednjem nagradnem žrebanju.

Nobeni zahtevki glede glavne nagrade, ki so posredovani po podpisu zapisnika o izročitvi, ne bodo predmet preučitve s strani organizatorjev prodajne akcije.

 

 1. DAVKI

Razen, če ni drugače določeno z veljavnimi predpisi, niti LUNOS, d.o.o., niti KRAFT&WERK, d.o.o. ne prevzemata nobene odgovornosti glede davčnega odtegljaja ali plačila davkov ali za katerekoli druge obveznosti, ki bodo v veljavi glede glavne nagrade. Vsak udeleženec je vljudno vabljen, da pridobi informacije glede davčne obravnave glavne nagrade in s tem povezanih obveznosti.

Ne glede na predhodni odstavek, bo organizator prodajne akcije pokril ali povrnil (po lastni izbiri) plačilo akontacije dohodnine po stopnji 25% za prejemnika popusta.

 

 1. VARSTVO PODATKOV

Za namen prodajne akcije in/ali direktnega marketinga, se bodo zbrani osebni podatki obdelovali s strani podjetja LUNOS, d.o.o. kot upravljavca osebnih podatkov, prek KRAFT&WERK, d.o.o. kot njegovega pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov. Drugi pogodbeni obdelovalci so lahko vključeni za namen izvedbe namena prodajne akcije in/ali direktnega marketinga.

Strežniki, kjer bodo naložene spletne strani prodajne akcije, gostujejo pri podjetju IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, DE - 56410 Montabaur.

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri so čemer razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme podjetje in potrdijo nadzorni organi v EU).

LUNOS, d.o.o. in njegov pogodbeni obdelovalec KRAFT&WERK, d.o.o., si bosta ves čas prizadevala, da zaščitita varnost in zasebnost katerih koli podatkov, ki jih posredujete ali dopustite njihovo posredovanje s tem, ko ste se vključili v prodajno akcijo. Ne glede na to pa zaradi same narave interneta LUNOS, d.o.o. njegov pogodbeni obdelovalec KRAFT&WERK, d.o.o., ne moreta zagotoviti, da se do javno dostopnih podatkov ne bo dostopalo na neprimeren način ali bodo uporabljeni s strani tretjih oseb.

V sklopu prodajne akcije bomo zbirali podatke na spletni strani preko spletnega obrazca v skladu z uredbo GDPR (obrazec vsebuje polja, kjer se poda posamezna soglasja).S soglasjem za vključitev v prodajno akcijo, vsak Udeleženec na podlagi člena 6/1(b) GDPR Uredbe razume in izrecno soglaša, da:

 • se bodo obdelovali naslednji osebni podatki: ime, priimek, poštni naslov, e-poštni naslov, telefonska številka, tloris Objekta;
 • zbrani podatki se bodo uporabljali za pripravo in posredovanje dodatnih informacij, tehnične podpore ali za pripravo zahtevane ponudbe.
 • osebni podatki se bodo uporabljali za obveščanje o poteku akcije preko elektronskih sporočil;

S privolitvijo za uporabo podatkov za namen direktnega marketinga, vsak Udeleženec na podlagi člena 6/1(a) GDPR Uredbe razume in izrecno soglaša, da:

 • se bodo zbrani podatki uporabljali za storitve direktnega marketinga, tako kot so obveščanja o poteku akcije ali o promocijah.

Za obveščanje se bodo uporabljala spodaj navedena sredstva obveščanja:

 • spletni marketing (obveščanja preko računa)
 • e-poštni marketing
 • mobilni marketing (SMS in MMS na telefonsko številko)
 • telemarketing (telefonski klici)

 

Pravice Udeleženca:

 • Udeleženec ima pravico, da zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, oz. pod določenimi pogoji zahteva tudi popravek, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovalnih podatkov (členi 15 do 18 GDPR Uredbe). Takšne pravice lahko Udeleženec uveljavi tako, da nam v ta namen pošlje zahtevo v pisni obliki po pošti ali prek elektronske pošte na naslov upravljavca. Udeleženec, ki meni, da se njegovi osebni podatki nezakonito obdelujejo, lahko poda prijavo Informacijskemu pooblaščencu, kot tudi pravico, da na sodišču uveljavlja zaščito svojih pravic;
 • posredovanje osebnih podatkov udeleženca je prostovoljno, vendar pa bistveno za vstop v prodajno akcijo (preklic soglasja ali zahteva za izbris nekaterih podatkov vodi do preklica sodelovanja v prodajni akciji). Udeleženec lahko kadarkoli prekliče privolitev za obdelavo podatkov za namen direktnega marketinga s posredovanjem ustrezne izjave o preklicu na elektronsko pošto upravljavca oz. Organizatorja;
 • osebni podatki, ki se upravljajo in obdelujejo za namen te prodajne akcije, se lahko upravljajo in obdelujejo v obsegu in času, ki je potreben za izpolnitev namena prodajne akcije. Osebni podatki se bodo obdelovali za marketinške in druge podobne namene tudi po izteku prodajne akcije pod pogojem, da privolitev Udeleženca ni umaknjena.

LUNOS, d.o.o. oz. njegov pogodbeni obdelovalec KRAFT&WERK, d.o.o. zagotavljata mehanizme za točnost, popolnost in osveženost osebnih podatkov, prek sistema operacij obdelave, in dovoljujeta identifikacijo subjektov osebnih podatkov, vendar ne za več, kot je to potrebno za namen te prodajne akcije in/ali marketinških ali drugih povezanih aktivnosti.

 

 1. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije, ki jih posreduje Udeleženec prodajne akcije, bodo uporabljene zakonito, v dobri veri in takšna uporaba ne bo na njihovo škodo ali škodo Objektov.

Ne glede na zgoraj navedeno niti LUNOS, d.o.o. niti njegovi predstavniki, zaposleni, ali druge ustrezno pooblaščene osebe ne morejo v celoti nadzirati načina, na katerega so takšne podrobnosti uporabljene s strani javnosti in posledično Organizator prodajne akcije, njegovi predstavniki, zaposleni in druge ustrezno pooblaščene osebe ne morejo biti odgovorni za kakršnokoli nezakonito uporabo s strani tretje osebe glede zgoraj navedenih podrobnosti.

Nobena odgovornost ali obveznost ni prevzeta s strani LUNOS, d.o.o. ali KRAFT&WERK, d.o.o. za tehnične probleme ali tehnično nepravilno delovanje v zvezi s katerimkoli izmed naslednjih dogodkov, ki lahko vplivajo na izvedbo prodajne akcije: napake na strojni ali programski opremi; pomanjkljiv računalnik, telefon, kabelsko, satelitsko omrežje, elektronsko, brezžično ali internetno povezavo ali druge probleme glede internetne komunikacije; napake ali omejitve glede kateregakoli ponudnika internetnih storitev, serverjev, gostovanje; popačen, zapakiran ali pomanjkljiv prenos podatkov; napake glede prenosa e-pošte (prejetih/oddanih); nedostopnost spletne strani, v delu ali v celoti za katerikoli razlog; prenatrpanost prometa na internetu ali spletni strani; nepooblaščena človeška ali nečloveška intervencija v izvedbo prodajne akcije, vključno brez omejitev, nepooblaščeno poseganje, vdor v računalniški sistem, kraja, virus ali hrošči.

Organizator prodajne akcije ni odgovoren v primeru, da je časovno načrtovano žrebanje odpovedano zaradi vremena, požara, stavke, vojnega stanja ali terorizma oziroma kateregakoli drugega pogoja izven njihove kontrole.

 

 1. SPORI

Kakršenkoli spor glede določb in pogojev te prodajne akcije mora biti predložen v vednost LUNOS, d.o.o. z uporabo naslednjih kontaktnih podatkov:

LUNOS, d.o.o, Bilje 12, 2000 Maribor, e-pošta: info@lunos.si .

Kakršenkoli spor, ki se nanaša na rezultat prodajne akcije, se mora predložiti organizatorju v roku 2 (dveh) delovnih dni po objavi rezultatov, z uporabo kontaktnih podatkov, kot je določeno zgoraj.

Oba, LUNOS, d.o.o. in KRAFT&WERK, d.o.o., si bosta po najboljših močeh prizadevala, da se kakršenkoli spor reši na miren način. V primeru, da to ni mogoče, se bo spor predložil v presojo prisojnemu sodišču v Mariboru.

 

V Mariboru, 26.05.2024